Tạo shortcut cho ứng dụng khi cài Android app programmatically

Tạo shortcut cho ứng dụng khi cài Android app programmatically
5 (100%) 4 votes

Thêm vào file Manifest quyền được add shortcut:

Thềm method này vào MainActivity.java:

Trong onCreate ở lớp MainActivity thêm code:

Vậy là xong, các bạn run thử xem sao  khonnan chú ý khi tối ưu đừng cho hàm addShortcut luôn luôn chạy mà chỉ cho chạy lần đầu thôi.

Sponsored by dotrinh

Download  Free Premium 1200 Japanese Phrase  App for Android

Các bài viết không xem thì tiếc:

Chia sẻ là sexy

Đô Trịnh

Một lập trình viên vui vẻ, hòa đồng, luôn sống tích cực và anh ấy quay tay khỏe và khéo trong môn bi lắc :)

Bình luận qua khung của website

Bình luận lời hay ý đẹp!

Nhận thông báo:
avatar
wpDiscuz