Không vào được internet CentOS 7

5/5 - (3 votes)

Mặc định Centos/RedHat… chặn port 80 truy cập từ internet vào server của bạn. Vì vậy bạn cần phải mở Firewall port 80 cho truy cập vào web từ bên ngoài, bạn cần chạy lệnh sau:

service iptables stop

Và bây giờ bạn thử lấy ip của máy xem sao:

ip addr

Không vào được internet CentOS 7

Không vào được internet CentOS 7

nếu không có ip thì bạn gõ lệnh sau:

dhclient

Mục đích lệnh này để làm mới địa chỉ ip.

Bây giờ bạn chạy thử ping dotrinh.com xem đã được chưa, nếu như thế này là được:

Không vào được internet CentOS 7

Không vào được internet CentOS 7

Gõ mà bị chạy mãi thì bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl+C nhé!

Hãy để lại vấn đề của bạn bên dưới để chúng ta cùng thảo luận.

Xem thêm cách cài CentOS 7 – Download CentOS 7 Now

Và cách cài CentOS 6.6 – Download CentOS 6.6 Now

Các bài viết không xem thì tiếc:

2 Comments

Thảo luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Xem thêm
Nếu vô tình bạn vào một blog hay website nào…
 
 
 
 
Facetime iPhone

Main Menu