Khôi phục mật khẩu mysql linux

5/5 - (2 votes)

Với những người hay quên như mình thì việc quên password là chuyện bình thường, vậy trong quá trình sử dụng linux mà quên sừ mất cái passwd vào mysql thì sao? Đơn giản mình sẽ cùng các bạn reset lại passwd đó 🙂

1. Tắt mysql trong linux đi

Bạn dùng hệ dieuf hành CentOS, Ubuntu,… thì chạy câu lệnh sau để tắt:

service mysqld stop

tiếp theo

2. Vào mysql ở chế độ an toàn

Tất nhiên là bạn có tài khoản quyền sudo chính vì thế nên bạn không cần phải lo rằng người khác cũng có thể reset được passwd nhé, chú ý cái dấu và “&” là bắt buộc phải có.

sudo mysqld_safe --skip-grant-tables &

3. Đăng nhập vào mysql với root

Bạn đang nhập vào một cách bình thường mà không cần paswd, bạn gõ câu lệnh sau:

mysql -u root

tiếp theo chúng ta cần chỉ ra rằng chúng ta muốn sử dụng mysql:

use mysql;

4. Khôi phục mật khẩu mysql

đến đây chúng ta đã cỏ thể thay đổi được passwd rồi, bạn chạy câu lệnh sau và hãy thay đổi passwd mong muốn vào chỗ pass_moi:

update user set password=PASSWORD("pass_moi") where User='root';

và tiếp tục gõ lệnh để flush đặc quyền mà chúng ta đã truy cập ở bước 2:

flush privileges;

5. Khởi động mysql

để khởi động thì chúng cần thoát ra mysql hiện tại đã, bạn gõ lệnh exit. Sau đó gõ:

service mysqld start
Khôi phục mật khẩu mysql linux

Khôi phục mật khẩu mysql linux

và bây giờ bạn đăng nhập lại mysql xem đã vào được bằng với mật khẩu mới chưa. Để đăng nhập gõ lệnh sau:

mysql -u root -p

Sau đó nó yêu cầu passwd bạn hãy gõ passwd vào!

Bạn có thắc mắc và đóng góp hãy comment bên dưới nhé, cám ơn bạn!

Các bài viết không xem thì tiếc:

Thảo luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Xem thêm
Nếu bạn xác định làm web thì bắt buộc bạn phải…
 
 
 
 
Facetime iPhone

Main Menu