Thêm nhiều domain trong Apache – Web Server

Thêm nhiều domain trong Apache – Web Server
4.5 (90%) 2 Hài lòng

Để thêm nhiều domain trong môi trường LAMP ở local hay live thì bạn cũng cần làm những thao tác như sau:

Bước 1: Config VirtualHost trên Apache

Đầu tiên sửa file sau vhost.conf bằng câu lệnh sudo vi /etc/httpd/conf.d/vhost.conf

Trên Debian OS dùng câu lệnh: cd /etc/apache2/sites-available vì cấu trúc trên debian và centos hơi khác nhau 1 tý.

vi là vim editor, bạn có thể thay thế bằng nano hay bất kỳ editor nào mà bạn thích. Nếu chưa có file này bạn tạo ra bằng touch vhost.conf.

Sau khi tạo xong bạn thêm nội dung sau:

Giải thích:

Mặc định không tìm thấy khai báo domain và thư mục domain trỏ đến nó sẽ chạy thư mục /var/www/html

Nếu có domain trỏ tới thì gọi source trong folder /var/www/html/dotrinh

Nếu có domain trỏ tới thì gọi source trong folder /var/www/html/edu

Nhớ tạo thư mục theo như đường dẫn khai báo bên file vhost.conf không tý nữa chạy lệnh restart apache nó cũng báo lỗi là chưa khai báo thư mục.

Và cuối cùng khởi động lại apache bằng cmd: sudo service httpd restart

Bước 2: Trỏ domain về ip của VPS

Bước này quan trọng không kém, bạn cần lấy ip của vps của bạn sau đó vào phần quản lý domain của nhà cung cấp tên miền như godaddy,… để trỏ nó về cái ip mà bạn đã lấy được như thế này:

Vậy là xong bạn gõ vào domain đã setup xem sao, hãy comment bên dưới để được hỗ trợ và giải đáp tức thì. Xin cám ơn bạn rất nhiều.

PS: Bài viết này mình đã test và chạy ngon trên Amazon Linux AMI của AWS.

Update #1 Lỗi hay gặp trong khi làm việc với Virtual Host

Nếu gặp trường hợp không tìm thấy link “The requested was not found on this server.”  những thực sự đường link này có, hãy sửa lại file xxx.com.conf cẩn thận theo định dạng:

Restart lại Apache:

Debian: sudo service apache2 restart

CentOS: sudo service httpd start

Các bài viết không xem thì tiếc:

Chia sẻ là sexy

Đô Trịnh

Một lập trình viên vui vẻ, hòa đồng, luôn sống tích cực và anh ấy quay tay khỏe và khéo trong môn bi lắc :) Xem thêm thông tin tại trang -> Giới thiệu