Bản chất của việc update phần mềm là gì?

5/5 - (1 vote)

Nếu bạn chưa biết thì phần mềm chạy trên máy tính hoặc phần mềm chạy trên các loại phần cứng không phải máy tính, thì nó cũng chỉ là các con số dạng binary (nhị phân) dạng 1 & 0
Bạn mở 1 file nào đó trên máy tính bằng editor Hex Fiend thì sẽ thấy nội dung thực sự mà máy tính hiểu.

dữ liệu là các số dạng hex từ 0x00 đến 0xFF

Khi bạn có nhu cầu update 1 phần mềm thì bản chất nó là ghi đè các bin này bằng bin mới, vì bin mới có logic mới.

Ví dụ bạn có 1 phần mềm dùng file abc.bin để chứa logic chương trình tính tổng thì:
trong abc.bin cũ là 1+1 = 2
trong abc.bin mới là 2+2 = 4

Vậy bạn ghi đè file abc.bin thì đó gọi là update.

Trong ngành công nghiệp phần mềm thì điều này luôn đúng, ví dụ:

  1. Update phần mềm iOS từ App Store
  2. Update phần mềm Android từ Play Store
  3. Update hệ điều hành iOS, iPadOS, macOS…
  4. Update firmware cho máy ghi âm
  5. Update firmware TV thông minh
  6. Update firmware cho Airpods
  7. v.v…

Bạn có thể hiểu những thiết bị không có hệ điều hành thì firmware chính là 1 hệ điều hành.

Lưu ý: Đôi khi bạn update nhưng chức năng bị mất đi và lỗi nhiều hơn thì người ta gọi nó là degrade.

Các bài viết không xem thì tiếc:

Thảo luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Xem thêm
SDLC là gì? SDLC (Software Development Life Cycle) là vòng…
 
 
 
 
Facetime iPhone

Main Menu