Ghi chú các bản release ứng dụng Tepra LITE Android và iOS | dotrinh.com

5/5 - (1 vote)

Bản release trước chúng tôi đã release các tính năng hướng tới chủ yếu thị trường nội địa của Nhật bản và trong lần cập nhật này, chúng tôi hướng tới global thêm nhiều tính năng mới, cập nhật nhiều nội dung mới:

  1. Thêm nhiều template mới cho thị trường
  2. Thêm Emoji mới
  3. Thêm Face mới
  4. Thêm định dạng mới cho timestamp
  5. Thêm nhiều ngôn ngữ trong đó có Việt Nam
  6. Riêng Android thêm chức năng sao lưu dữ liệu và khôi phục dữ liệu
  7. Đã có thể chia sẻ các nhãn đã lưu hay đã in trong quá khứ
  8. Gộp thiết kế Template cho iOS và Android, cả 2 đều chia sẻ template được cho nhau
  9. Dịch 11 ngôn ngữ trên thế giới, nhưng chỉ dịch từ và mấy text hiển thị là chính, còn nội dung template cần thêm thời gian
  10. Không hỗ trợ chia sẻ những file đã lưu quá lâu

Tải bản iOS tại:

https://apps.apple.com/jp/app/tepra-lite/id1475058311

Tải bản Android tại:

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kingjim.TEPRALite

Bài viết này được cập nhật thường xuyên.

Các bài viết không xem thì tiếc:

Thảo luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Xem thêm
Công việc chính của Đô Trịnh là lập trình ứng…
 
 
 
 
Facetime iPhone

Main Menu