Ý nghĩa của Certificates, App IDs, Provisioning Profiles khi cài đặt môi trường dev iOS

5/5 - (3 votes)

Certificates: Tạo ra để xác nhận xem là đang lập trình trên máy nào, đây cũng là cái cần export ra public key + private key nếu muốn lập trình app trên máy khác khi build app cùng tài khoản hoặc cùng team. Cái này cần phải tạo ra 2 loại dev và distribution tương ứng bên Provisioning profiles tạo ra 2 file cấu hình dev và distribution. Nó sẽ tự nhận ra trong phần Signing (Debug) và Signing (Release) khi chọn đúng Provisioning profile. Tạo 1 lần và copy cho người tham gia vào công ty làm trong team iOS. Khi export public key và private key nhớ phải lưu lại mật khẩu để người sau vào có thể dùng. Và cũng phải chú ý thêm là loại Certificates Distribution chỉ được tạo tối đa là 3 cái, nếu không thì phải xoá cái cũ và thêm lại từ đầu bằng máy Mac của mình.

Chú ý: Cái Certificates hay bị lỗi khi tạo trên web, tốt nhất là tạo trên Xcode ( Prefer -> Account -> Manage Certificates.. -> Nhấn dấu + bên dưới góc trái và tạo lần lượt cho các loại iOS Dev và iOS Distribution)

App IDs: Là nơi quản lý app bằng bundle ID để bên Provisioning Profile biết cách tạo ra 1 file cấu hình mới. Và bên App Connect biết là tạo app nào cho thế giới thấy 🙂

Provisioning Profiles: Dùng để ký khi đưa app lên store cái này sẽ tự nhận ra trong phần Signing (Debug) và Signing (Release) khi chọn đúng.

Để Auto Signing cũng được nhưng cần chọn đúng team, nếu để Manual thì cần chọn đúng file Provisioning Profile.

Nếu Mac của bạn không phải là người tạo thì sang máy khác export ra file p12 và import vào máy của mình. Xem thêm ở đây https://dotrinh.com/sieu-tong-hop-ios-code-snippets/#Loi_build_app_voi_tai_khoan_tra_phi_Paid

Update #1

Nếu build trên iPhone thật mà không build được do thiếu file provisioning thì cần tạo App IDs sau đó tạo file provisioning và quay trở lại xCode nó sẽ tự hiện trong phần signing debug và signing release (chọn auto signing cũng được).

Update #2: Thêm ảnh cách vào nơi quản lý certificates

Truy cập: https://developer.apple.com/account/

Nếu gặp vấn đề mới hay chợt nhớ cái gì liên quan đến những khái niệm này mình sẽ update bài này.

Bài này còn được cập nhật.

Các bài viết không xem thì tiếc:

Thảo luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Xem thêm
Bài viết này sẽ giải thích cặn kẽ về TestFlight…
 
 
 
 
Facetime iPhone

Main Menu