20%

KHUYẾN MẠI

Giảm giá khi nâng cấp web năm 2021

How to rename project name in xCode

  1. Rename trong xCode tất cả folder, bằng cách click vào tên dự án, thư mục bên trái rồi nhìn sang panel bên phải rename tên trong ô “Identity and Type”
  2. Đóng xCode
  3. Rename folder trong Finder
  4. Mở lại XCode
  5. Thêm scheme mới, xóa scheme cũ
  6. Nếu lỗi Info.plist chỉ cần mở “General” tap trong workspace và chọn lại tên mới
  7. Clean Build Folder

Các bài viết không xem thì tiếc:

Thảo luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Xem thêm
Mình có xem video trên Youtube của Spiderum và thấy…
 
 
 
 
Facetime iPhone

Main Menu