KHÔNG CÀI ĐƯỢC APP TRONG ANDROID

4.7/5 - (3 votes)

Nguyên nhân không cài được app trong Android thì có nhiều nhưng ở đây chúng tôi sẽ liệt kê ra các lý do sau:

1. Không đủ dung lượng bộ nhớ để cài app, bạn nên vào kiểm tra xem còn trống nhiều hay không, nếu không đủ hãy xoá vợi ảnh và video đi nhé.

2. Nếu bạn đang lập trình app Android mà cài bản app đã ký thì đôi khi chưa xoá hết app khỏi các người dùng (Android hỗ trợ multi user trên một vài điện thoại).

Xem cách làm bên dưới đây:

khong cai duoc app android

Click xem ảnh chất lượng cao https://dotrinh.com/wp-content/uploads/2020/06/khong-cai-duoc-app-android-1536×768.jpg

3. Nếu cài apk từ nguồn lạ cần cài đặc quyền

ĐỐI VỚI CÁC LẬP TRÌNH VIÊN

Khi build từ Android Studio mà gặp lỗi tương tự như thế này thì bạn cũng phải làm các bước như trên.

10/03 17:46:18: Launching 'app' on Google Pixel 3.
$ adb shell am start -n "xxx.xxx.mididemo/xxx.xxx.mididemo.activity.MainActivity" -a android.intent.action.MAIN -c android.intent.category.LAUNCHER
Error while executing: am start -n "com.xxx.mididemo/com.xxx.mididemo.activity.MainActivity" -a android.intent.action.MAIN -c android.intent.category.LAUNCHER
Starting: Intent { act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] cmp=com.xxx.mididemo/.activity.MainActivity }
Error type 3
Error: Activity class {com.xxx.mididemo/com.xxx.mididemo.activity.MainActivity} does not exist.
Error while Launching activity

Các bài viết không xem thì tiếc:

Thảo luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Xem thêm
Nếu dùng canvas chúng ta có thể vẽ bất cứ…
 
 
 
 
Facetime iPhone

Main Menu