Truyền dữ liệu giữa các Activity trong android

Truyền dữ liệu giữa các Activity trong android
4.3 (86.67%) 6 Hài lòng

Tóm tắt thật nhanh thật ngắn gọn và dễ hểu với ngữ cảnh như sau:

Activity chính có 2 nút, click nút nào thì sẽ mở ra 1 activity mới đó ra. Mỗi cái Activity mới có 1 cái EditText và 1 nút,  click vào nút ấy sẽ truyền dữ liệu đã nhập vào EditText lại cho Activity chính.

Hết. chỉ đơn giản vậy thôi, và đây là code khi click vào nút ở Activity chính:

Ở đây bắt sự kện click và vất dữ liệu vào bundle sau đó dùng Intent chuyển sang Activity mới. Cái 1000 và 2000 là requestCode để dựa vào đó mà hàm onActivityResult mình biết được  là kết quả do thằng Activity nào trả về.

Đây là hàm onActivityResult  trong Activity chính:

Cái số 1971 kia để xác nhận lại thêm 1 lần nữa có đúng là Activity mà số 2 trả về hay không hoặc sử dụng trong trường hợp check trạng thái trả về đọc phần bê dưới đây sẽ rõ.

Đây là code phần xử lý Activity 1 được mở:

Phần setResult ở hàm trên thì dùng resultCode gì cũng được tùy bạn, và người ta hay dùng như thế này:

Nhưng trong bài này mình đặt linh tinh.

Ok, tiếp tục với phần bên trên, đây là code Activity thứ 2 khi được mở:

Ok vậy là cũng sơ sơ rồi,  Nếu chưa rõ bạn nên đọc thêm các blog khác xin cám ơn.

Các bài viết không xem thì tiếc:

Chia sẻ là sexy

Đô Trịnh

Một lập trình viên vui vẻ, hòa đồng, luôn sống tích cực và anh ấy quay tay khỏe và khéo trong môn bi lắc :) Xem thêm thông tin tại trang -> Giới thiệu

Có “Truyền dữ liệu giữa các Activity trong android”

Thảo luận