Ý nghĩa của clipToPadding trong Android

5/5 - (2 votes)

Khi muốn một khoảng trống bên dưới một view nào đấy như bên dưới RecyclerView, ConstraintLayout, ScrollView… thì thông thường chúng ta sẽ thêm một View có background màu trắng vào bằng thẻ View hay Space. Nhưng cách này bắt Android vẽ thêm View nên hiệu suất không cao.

Vậy còn cách nào thông minh hơn? Đó là dùng PaddingBottom cho thằng bên ngoài, nhưng vấn đề là nó sẽ làm giảm khu vực nhìn thấy của nội dung. Để giải quyết vấn đề này ta chỉ cần thêm thuộc tính clipToPadding với giá trị false là được.

Bạn có thể nhìn như bên dưới.

Ảnh trên SO

Tham khảo thêm ở đây https://stackoverflow.com/questions/40953049/android-what-does-the-cliptopadding-attribute-do

Các bài viết không xem thì tiếc:

Thảo luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Xem thêm
Để xoá tất cả ký tự trước một từ hay…
 
 
 
 
Facetime iPhone

Main Menu