Ý nghĩa của clipToPadding trong Android

Khi muốn một khoảng trống bên dưới một view nào đấy như bên dưới RecyclerView, ConstraintLayout, ScrollView… thì thông thường chúng ta sẽ thêm một View có background màu trắng vào bằng thẻ View hay Space. Nhưng cách này bắt Android vẽ thêm View nên hiệu suất không cao.

Vậy còn cách nào thông minh hơn? Đó là dùng PaddingBottom cho thằng bên ngoài, nhưng vấn đề là nó sẽ làm giảm khu vực nhìn thấy của nội dung. Để giải quyết vấn đề này ta chỉ cần thêm thuộc tính clipToPadding với giá trị false là được.

Bạn có thể nhìn như bên dưới.

Ảnh trên SO

 

Tham khảo thêm ở đây https://stackoverflow.com/questions/40953049/android-what-does-the-cliptopadding-attribute-do

Các bài viết không xem thì tiếc:

Chia sẻ là sexy

dotrinh

Một lập trình viên dũng cảm, hòa đồng, luôn sống tích cực và anh ấy quay tay khỏe và khéo trong môn bi lắc :) Xem thêm thông tin tại trang -> Giới thiệu

Thảo luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.