Làm sao thiết kế nhiều màn hình trong Android

Làm sao thiết kế nhiều màn hình trong Android
5 (100%) 1 Hài lòng

Khi thiết kế đa màn hình thì cần chú ý:

1. Chú ý đến kích thước màn hình

Cái này cần thiết kế các file layout.xml sao cho hợp lý với kích thước vật lý thật của màn hình điện thoại (tạo nhiều thư mục layout).
ví dụ:
res/layout/my_layout.xml // layout for normal screen size (“default”)
res/layout-large/my_layout.xml // layout for large screen size
res/layout-xlarge/my_layout.xml // layout for extra-large screen size
res/layout-xlarge-land/my_layout.xml // màn hình ngang dọc

Kích thước tương ứng:

  • xlarge màn hình có chiều rộng nhỏ nhất là 720dp và có chiều dài thấp nhất là 960dp
  • large màn hình có chiều rộng nhỏ nhất là 480dp và có chiều dài thấp nhất là 640dp
  • normal màn hình có chiều rộng nhỏ nhất là 320dp và có chiều dài thấp nhất là 470dp
  • small màn hình có chiều rộng nhỏ nhất là 320dp và có chiều dài thấp nhất là 426dp

Chú ý: Không phải màn hình bé mà có độ phân giải thấp đâu nhé.

2. Chú ý đến độ phân giải màn hình

Chỉ quan tâm đến thư mục drawable (cần tạo ra nhiều thư mục drawable). Cái này cần xử lý độ mịn của ảnh là chính.
Ví dụ:
res/drawable-mdpi/graphic.png // bitmap for medium-density
res/drawable-hdpi/graphic.png // bitmap for high-density
res/drawable-xhdpi/graphic.png // bitmap for extra-high-density
res/drawable-xxhdpi/graphic.png // bitmap for extra-extra-high-density

Mật độ điểm ảnh tương ứng:

  • ldpi (low) ~120dpi
  • mdpi (medium) ~160dpi
  • hdpi (high) ~240dpi
  • xhdpi (extra-high) ~320dpi
  • xxhdpi (extra-extra-high) ~480dpi
  • xxxhdpi (extra-extra-extra-high) ~640dpi

3. Chú ý đến chất lượng của icon launcher (ngoài home để người dùng nhìn và mở app).

Cái này không liên quan đến kích thước màn hình nhưng mình cứ note tại đây để bạn biết luôn.

Nếu muốn icon to hơn và mịn hơn ta làm lần lượt như sau: tạo ảnh chất lượng trên photoshop sau đó vào trang online convert nó bằng tool (xem thêm Tạo icon cho app trong android), sau đó copy vào dự án.
Ví dụ:
res/mipmap-mdpi/my_icon.png // launcher icon for medium-density
res/mipmap-hdpi/my_icon.png // launcher icon for high-density
res/mipmap-xhdpi/my_icon.png // launcher icon for extra-high-density
res/mipmap-xxhdpi/my_icon.png // launcher icon for extra-extra-high-density
res/mipmap-xxxhdpi/my_icon.png // launcher icon for extra-extra-extra-high-density

 

Các bài viết không xem thì tiếc:

Chia sẻ là sexy

Đô Trịnh

Một lập trình viên vui vẻ, hòa đồng, luôn sống tích cực và anh ấy quay tay khỏe và khéo trong môn bi lắc :) Xem thêm thông tin tại trang -> Giới thiệu