Tạo shortcut cho ứng dụng khi cài Android app programmatically

Tạo shortcut cho ứng dụng khi cài Android app programmatically
5 (100%) 4 Hài lòng

Thêm vào file Manifest quyền được add shortcut:

Thềm method này vào MainActivity.java:

Trong onCreate ở lớp MainActivity thêm code:

Vậy là xong, các bạn run thử xem sao  khonnan chú ý khi tối ưu đừng cho hàm addShortcut luôn luôn chạy mà chỉ cho chạy lần đầu thôi.

Các bài viết không xem thì tiếc:

Chia sẻ là sexy

Đô Trịnh

Một lập trình viên vui vẻ, hòa đồng, luôn sống tích cực và anh ấy quay tay khỏe và khéo trong môn bi lắc :) Xem thêm thông tin tại trang -> Giới thiệu

Thảo luận