20%

KHUYẾN MẠI

Giảm giá khi nâng cấp web năm 2020

Tạo shortcut cho ứng dụng khi cài Android app programmatically

Thêm vào file Manifest quyền được add shortcut:

<uses-permission android:name="com.android.launcher.permission.INSTALL_SHORTCUT" />

Thềm method này vào MainActivity.java:

  private void addShortcut() {
    Intent shortcutIntent = new Intent(getApplicationContext(),MainActivity.class);
    shortcutIntent.setAction(Intent.ACTION_MAIN); //Dùng intent để yêu cầu thêm 
    Intent addIntent = new Intent();
    addIntent.putExtra(Intent.EXTRA_SHORTCUT_INTENT, shortcutIntent);
    addIntent.putExtra(Intent.EXTRA_SHORTCUT_NAME, "Activity Lifecycle"); // Tên sẽ hiển thị, có thể khác tên ứng dụng
    addIntent.putExtra(Intent.EXTRA_SHORTCUT_ICON_RESOURCE,Intent.ShortcutIconResource.fromContext(getApplicationContext(),R.mipmap.ic_launcher));
    addIntent.setAction("com.android.launcher.action.INSTALL_SHORTCUT");
    addIntent.putExtra("duplicate", false); //Không tạo trùng shorcut
    getApplicationContext().sendBroadcast(addIntent);
  }

Trong onCreate ở lớp MainActivity thêm code:

addShortcut();
Chú ý: việc tạo shortcut như thế này không cần thiết khi đưa app lên store vì google sẽ tự động tạo cho chúng ta. Việc này nên dùng để tạo icon khi dev vì không phải mất công vào màn hình quản lý app.

Vậy là xong, các bạn run thử xem sao  khonnan chú ý khi tối ưu đừng cho hàm addShortcut luôn luôn chạy mà chỉ cho chạy lần đầu thôi.

Các bài viết không xem thì tiếc:

Thảo luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Main Menu