20%

KHUYẾN MẠI

Giảm giá khi nâng cấp web năm 2021

Tạo shortcut cho ứng dụng khi cài Android app programmatically

Thêm vào file Manifest quyền được add shortcut:

<uses-permission android:name="com.android.launcher.permission.INSTALL_SHORTCUT" />

Thềm method này vào MainActivity.java:

  private void addShortcut() {
    Intent shortcutIntent = new Intent(getApplicationContext(),MainActivity.class);
    shortcutIntent.setAction(Intent.ACTION_MAIN); //Dùng intent để yêu cầu thêm 
    Intent addIntent = new Intent();
    addIntent.putExtra(Intent.EXTRA_SHORTCUT_INTENT, shortcutIntent);
    addIntent.putExtra(Intent.EXTRA_SHORTCUT_NAME, "Activity Lifecycle"); // Tên sẽ hiển thị, có thể khác tên ứng dụng
    addIntent.putExtra(Intent.EXTRA_SHORTCUT_ICON_RESOURCE,Intent.ShortcutIconResource.fromContext(getApplicationContext(),R.mipmap.ic_launcher));
    addIntent.setAction("com.android.launcher.action.INSTALL_SHORTCUT");
    addIntent.putExtra("duplicate", false); //Không tạo trùng shorcut
    getApplicationContext().sendBroadcast(addIntent);
  }

Trong onCreate ở lớp MainActivity thêm code:

addShortcut();
Chú ý: việc tạo shortcut như thế này không cần thiết khi đưa app lên store vì google sẽ tự động tạo cho chúng ta. Việc này nên dùng để tạo icon khi dev vì không phải mất công vào màn hình quản lý app.

Vậy là xong, các bạn run thử xem sao  khonnan chú ý khi tối ưu đừng cho hàm addShortcut luôn luôn chạy mà chỉ cho chạy lần đầu thôi.

Các bài viết không xem thì tiếc:

《Chia sẻ kiến thức này là người hào sảng》
---------------------------------------

Mình vừa đăng 1 video lên Youtube theo phong cách YOLO cách đây vài ngày trong lúc dịch COVID-19 vẫn kéo dài này.

Nếu có thời gian thì xem giúp mình có ổn không nhé? Bạn có thể nhận xét video trong Youtube cũng được nha!

LINK VIDEO: https://youtu.be/kQxUIpvplYc

Nếu bận thì lưu lại xem sau, mời bạn đọc bài khác

---------------------------------------

Thảo luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
 
 
 
Facetime iPhone

Main Menu