SSL certificate problem: self signed certificate

5/5 - (6 votes)

Lỗi chứng thực SSL, chúng ta cần phải tắt  chứng thực TLS/SSL bằng cách thêm tham số -c http.sslVerify=false vào trước link khi thao tác:

git -c http.sslVerify=false clone <link.git>

Ex: git -c http.sslVerify=false clone https://github.com/dotrinhdev/eav-in-magento.git

Ngoài ra khi pull – push liên tục hiện lỗi này mà ta lại lười thêm tham số bên trên vào mỗi lần thì chạy lệnh sau:

git config http.sslVerify false

Như vậy nó sẽ không báo lỗi nữa.

Enjoy!

Các bài viết không xem thì tiếc:

Thảo luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Xem thêm
Tiêu đề hơi nổ nhưng đúng thực sự là như…
 
 
 
 
Facetime iPhone

Main Menu