Tại sao đã thêm vào file gitignore rồi mà không có tác dụng?

5/5 - (3 votes)

Khi dùng git chắc chắn ai cũng gặp trường hợp thêm nội dung vào file .gitignore rồi mà nó vẫn theo dõi.

Nhưng không sao hãy làm theo mình là 100% sẽ khỏi bệnh.

Mình cũng gặp lỗi này và có search thì nó ra cái link này Stack Overflow và lý do đó là git nó vẫn theo dõi những file đã thêm trước đó nên chỉ còn cách là xóa hết đi và thêm lại nó vào git để theo dõi.

Cuối cùng là push thay đổi lên lên là ok. Nhớ là trước khi làm cần commit tất cả lên repo trước, nên test cẩn thận sau đó mới áp dụng.

git rm . -r --cached
git add .
git commit -m "fixed untracked files"
git push

Một số nguyên nhân khác:

  • Tệp .gitignore đặt sai vị trí: Đảm bảo tệp .gitignore được đặt ở thư mục gốc của kho lưu trữ Git hoặc trong bất kỳ thư mục con nào mà bạn muốn áp dụng các quy tắc bỏ qua. Tệp .gitignore không hoạt động nếu nó nằm trong một thư mục con mà bạn đang cố gửi lên kho lưu trữ.
  • File .gitignore nội dung sai cú pháp
  • Cần chắc chắn rằng bạn sử dụng Git phiên bản mới nhất: Đôi khi có thay đổi trong cách .gitignore hoạt động trong các phiên bản Git khác nhau. Hãy đảm bảo bạn đang sử dụng phiên bản Git mới nhất.

Kinh nghiệm của mình đó là khi tạo repo thì nên thêm luôn file gitignore này vào để đỡ phiền phức sau này.

Xem thêm các template file gitignore với các ngôn ngữ khác tại đây https://github.com/dotrinhdev/gitignore

Các bài viết không xem thì tiếc:

Thảo luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Xem thêm
Chả là mỗi năm thì trang cộng đồng lớn nhất…
 
 
 
 
Facetime iPhone

Main Menu