Tại sao đã thêm vào file gitignore rồi mà không có tác dụng?

Tại sao đã thêm vào file gitignore rồi mà không có tác dụng?
5 (100%) 2 Hài lòng

Khi dùng git chắc chắn ai cũng gặp trường hợp thêm nội dung vào file .gitignore rồi mà nó vẫn track (bực vãi cả :kool: )

Nhưng không sao hãy làm theo mình là 100% sẽ khỏi bệnh. Mình cũng gặp lỗi này và có search thì nó ra cái link này Stack Overflow và lý do chết tiệt đó là thư mục cache bạn chỉ cần xóa thư mục đấy đi và push lên là ok.

Thế thôi rất đơn giản và gian đởn.

Xem thêm: Khảo sát mức lương lập trình viên trên thế giới

Các bài viết không xem thì tiếc:

Chia sẻ là sexy

Đô Trịnh

Một lập trình viên vui vẻ, hòa đồng, luôn sống tích cực và anh ấy quay tay khỏe và khéo trong môn bi lắc :) Xem thêm thông tin tại trang -> Giới thiệu

Thảo luận