20%

KHUYẾN MẠI

Giảm giá khi nâng cấp web năm 2021

Advanced Sourcetree – dùng git hiệu quả để nâng cao chất lượng công việc

5/5 - (1 vote)
  1. Open Current Version: mở file hiện tại ở local
  2. Open Selected Version: mở file tại chính thời điểm commit đấy
  3. Cherry Pick: lấy thay đổi duy nhất của commit đấy apply vào branch hiện tại đang ở
  4. Resolve Using Mine: khi conflict thì dùng tất cả thay đổi trong file của nhánh hiện tại đang ở
  5. Resolve Using Theirs: khi conflict thì dùng tất cả thay đổi trong file nhánh của họ
  6. Tag: đánh dấu hoặc có thể là để lại vết quan trọng sau này có thể nhảy tới cho nhanh.
  7. Stash: cất tạm code đang làm dở vào 1 chỗ

Còn được cập nhật thường xuyên…

Các bài viết không xem thì tiếc:

Thảo luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Xem thêm
Tổng hợp kích thước màn hình iPhone, iPad cho dễ…
 
 
 
 
Facetime iPhone

Main Menu