Advanced Sourcetree – dùng git hiệu quả để nâng cao chất lượng công việc

5/5 - (3 votes)

Bạn có thể dùng nhiều tool để thao tác với git nhưng theo thói quen thì mình đang dùng Sourcetree là chủ yếu, review code trước khi push lên remote rất tiện. Bạn có thể dùng bất cứ cái nào mà thấy quen thuộc, và tuyệt vời nhất là biết kết hợp cả hai để mang lại hiệu quả cao nhất cho công việc của bạn.

Tổng quan các khu vực theo chức năng của Sourcetree

Cần để ý tới cơ chế remote và local

Ý nghĩa của các keyword

 1. Open Current Version: mở file hiện tại ở local
 2. Open Selected Version: mở file tại chính thời điểm commit đấy
 3. Cherry Pick: lấy thay đổi duy nhất của commit đấy apply vào branch hiện tại đang ở
 4. Resolve Using Mine: khi conflict thì dùng tất cả thay đổi trong file của nhánh hiện tại đang ở
  (ví dụ: merge nhánh dev vào nhánh master, và mình đang đứng ở master thì masterMine)
 5. Resolve Using Theirs: khi conflict thì dùng tất cả thay đổi trong file nhánh của họ
  (ví dụ: merge nhánh dev vào nhánh master, và mình đang đứng ở master thì devTheirs)
 6. Tag: đánh dấu hoặc có thể là để lại vết quan trọng sau này có thể nhảy tới cho nhanh.
 7. Stash: cất tạm code đang làm dở vào 1 chỗ

Phím tắt của Sourcetree trên macOS

 1. cmd + R: refresh
 2. cmd + shift + S: stash toàn bộ file
 3. cmd + shift + L: pull về
 4. cmd + shift + C: chuyển đến màn hình commit
 5. cmd + shift + option + C: stage toàn bộ các file
 6. cmd + enter: commit & push lên remote

Còn được cập nhật thường xuyên…

Các bài viết không xem thì tiếc:

Thảo luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Xem thêm
Tổng hợp kích thước màn hình iPhone, iPad cho dễ…
 
 
 
 
Facetime iPhone

Main Menu