Trước khi dùng ngôn ngữ C/C++ người ta dùng ngôn ngữ gì để lập trình nhúng?

5/5 - (1 vote)

Trước khi ngôn ngữ C và C++ trở nên phổ biến trong lĩnh vực lập trình nhúng, người ta thường sử dụng ngôn ngữ lập trình sau cho việc lập trình các hệ thống nhúng:

Ngôn ngữ Assembly

Assembly là ngôn ngữ lập trình gần với ngôn ngữ máy, trong đó các câu lệnh được viết dưới dạng các mã lệnh (instruction) được hiểu và thực hiện bởi bộ vi xử lý. Ngôn ngữ Assembly tiếp cận trực tiếp với phần cứng và cho phép kiểm soát chặt chẽ các tài nguyên phần cứng trong các thiết bị nhúng. Tuy nhiên, viết mã Assembly yêu cầu mức độ kiến thức cao về kiến trúc máy tính và thường khá phức tạp.

Ngôn ngữ FORTRAN

FORTRAN (FORmula TRANslator) là một trong những ngôn ngữ lập trình đầu tiên, được phát triển để tính toán khoa học và kỹ thuật. Trước khi C và C++ trở nên phổ biến trong lĩnh vực lập trình nhúng, FORTRAN đã được sử dụng để viết các ứng dụng nhúng như điều khiển các máy móc và hệ thống, ứng dụng khoa học vũ trụ như viết chương trình cho máy tính trên tàu vũ trụ Apollo.

Ada

Ada là một ngôn ngữ lập trình được phát triển vào cuối những năm 1970 dưới sự tài trợ của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Ngôn ngữ này có tính bảo mật cao và hỗ trợ tính toán phức tạp, là lựa chọn phổ biến cho việc phát triển phần mềm nhúng trong quân sự và các ứng dụng liên quan đến an toàn.

PL/M

PL/M (Programming Language for Microcomputers) là một ngôn ngữ lập trình dành cho vi xử lý 8-bit và 16-bit. Nó được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực nhúng và điện tử trong những năm 1970 và 1980.

BASIC

BASIC (Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code) là một ngôn ngữ lập trình phổ biến trong những năm 1970 và 1980. Ngôn ngữ này thường được sử dụng trong các hệ thống nhúng đơn giản và trong việc giáo dục lập trình cơ bản.

Pascal

Pascal là một ngôn ngữ lập trình khá phổ biến trong những năm 1980. Nó được sử dụng trong các ứng dụng nhúng đơn giản và trong giáo dục lập trình.

C/C++ ra đời

Việc lập trình bằng các ngôn ngữ trên cho các ứng dụng nhúng thường gặp nhiều khó khăn vì đòi hỏi kiến thức kỹ thuật sâu và việc phát triển ứng dụng có thể trở nên phức tạp. Khi ngôn ngữ C và sau đó là C++ xuất hiện, chúng mang lại sự thuận tiện và hiệu quả hơn trong việc lập trình các hệ thống nhúng. C và C++ cho phép viết mã dễ dàng hơn, dễ bảo trì và di động giữa các nền tảng phần cứng khác nhau, đồng thời hỗ trợ các tính năng lập trình cao cấp như hướng đối tượng, quản lý bộ nhớ và nhiều tính năng hỗ trợ khác cho lập trình viên.

Do đó, C và C++ đã trở thành hai trong những ngôn ngữ phổ biến nhất và quan trọng nhất trong lập trình nhúng ngày nay.

Ngôn ngữ C và C++ được phát triển vào những năm 1970 và 1980 nhằm mục đích thay thế các ngôn ngữ cũ. Ngôn ngữ C và C++ là ngôn ngữ lập trình cấp cao, dễ học và sử dụng hơn ngôn ngữ cũ, nhưng vẫn có thể đạt được hiệu suất tương đương.

Tổng kết

Hiện tại các ngôn ngữ cũ vẫn được sử dụng trong một số trường hợp đặc biệt, nhưng nói chung, ngôn ngữ C và C++ là lựa chọn tốt nhất cho lập trình nhúng.

Các bài viết không xem thì tiếc:

Thảo luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Xem thêm
日本語版 こんにちは、dotrinhです。dotrinhがVinhomes(ビンホームズ)での家の購入を決めたばかりで、Vinhomes Smart Cityを選んだ3つの主な理由があります: 日本にいる生活環境に近い住環境です。とても緑豊かで、広い公園も多く、清潔です。 日本とベトナムの2つの大手建設会社であるSamtyとVinhomesの協力により、工事の品質に非常に信頼が置けます。 最後に、日本で最も優れたIT企業が集まる地域との交通の便が良いため、ビジネスに非常に便利です。 家を購入した後、dotrinhがいくつかの考えを持っています: みんなが家族や会社への貢献、そしてそれ以上に社会への奉仕という目標を持っています。私も同様であり、そのためには確実に小さなステップを踏み、努力します。 旅の途中で多くの喜びや教訓、またはプレッシャーがありますが、私たちは常に前向きな精神を持ち続けることを願っています。…
 
 
 
 
Facetime iPhone

Main Menu