20%

KHUYẾN MẠI

Giảm giá khi nâng cấp web năm 2021

Thay đổi tiêu đề, định dạng datepicker jQuery

Note lại phát, chắc chắn có lúc cần khi bạn làm các dự án liên quan đến Nhật Bản.

Giả thích qua:

  • dateFormat: định dạng ngày tháng năm. Ví dụ; yyyy/mm/dd nó ẽ ra 2017/01/21
  • showMonthAfterYear: Trên tiêu đề chính có hiển thị tháng sau năm hay không?
  • yearSuffix: Hậu tố của năm là gì? Ví dụ như year, năm, 年…
  • dayNamesMin: Tiêu đề của thứ trong tuần.
  • monthNames: Tiêu đề cho tháng trong năm.
$(function(){
	$('#datepicker').datepicker({
		dateFormat: 'yy-mm-dd',
		showMonthAfterYear: true,
		yearSuffix: '年',
		dayNamesMin: ['日', '月', '火', '水', '木', '金', '土'],
		monthNames: ['1月','2月','3月','4月','5月','6月','7月','8月','9月','10月','11月','12月'],
	});
});

Ngoài ra các thím có thể tuỳ biến nhiều hơn. Sau đây là các link tham khảo thêm (có cả tiếng anh và tiếng nhật).

  1. 日付カレンダー入力 jqueryui.datepickerの日本語対応
  2. Change title of JQuery DatePicker

Enjoy!

Các bài viết không xem thì tiếc:

《Chia sẻ kiến thức này là người hào sảng》
---------------------------------------

Mình vừa đăng 1 video lên Youtube theo phong cách YOLO cách đây vài ngày trong lúc dịch COVID-19 vẫn kéo dài này.

Nếu có thời gian thì xem giúp mình có ổn không nhé? Bạn có thể nhận xét video trong Youtube cũng được nha!

LINK VIDEO: https://youtu.be/kQxUIpvplYc

Nếu bận thì lưu lại xem sau, mời bạn đọc bài khác

---------------------------------------

Thảo luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
 
 
 
Facetime iPhone

Main Menu