Cách gọi helper trong ruby on rails

Cách gọi helper trong ruby on rails
5 (100%) 3 Hài lòng

Cách gọi helper trong ruby on rails
Cách gọi helper trong ruby on rails

Chúng ta cần thực hiện các bước sau:

Đầu tiên

1. Trong helper file tạo ra một hàm

2. Trong controller file include helper vào

trong đây chúng ta include file helper vào và gọi luôn hàm đã taojt rong helper

3. Trả dữ liệu cho view

và xem thử data variable của chúng ta bây giờ như thế nào?

Thanks for reading!

Các bài viết không xem thì tiếc:

Chia sẻ là sexy

Đô Trịnh

Một lập trình viên vui vẻ, hòa đồng, luôn sống tích cực và anh ấy quay tay khỏe và khéo trong môn bi lắc :) Xem thêm thông tin tại trang -> Giới thiệu

Có 2 bình luận trong bài viết “Cách gọi helper trong ruby on rails”

 1. Nếu include helper vào rồi mà helper với controller có 2 hàm giống nhau thì có vđ gì ko?
  Ví dụ khi gọi hàm @calendar = genarate_calendar mà controller cũng có hàm genarate_calendar?
  :-)

  1. Hê nhô anh, nếu mà trong controller và helper mà có thì nó ưu tiên method trong controller anh ạ!
   Để tranh trường hợp trùng method thì mình phải gọi helper theo cách khác Ví dụ TenHelper.method thì lúc này
   bên trên anh sẽ không phải include vào nữa mà có thể dùng luôn method trong helper.

   Regard :)

Thảo luận