20%

KHUYẾN MẠI

Giảm giá khi nâng cấp web năm 2021

Cách gọi helper trong ruby on rails

Cách gọi helper trong ruby on rails

Cách gọi helper trong ruby on rails

Chúng ta cần thực hiện các bước sau:

Đầu tiên

1. Trong helper file tạo ra một hàm

module DashboardsHelper

  def genarate_calendar
     @data = 'feb'
  end
end

2. Trong controller file include helper vào

class DashboardsController < ApplicationController

include DashboardsHelper

def index
@calendar = genarate_calendar
end

end

trong đây chúng ta include file helper vào và gọi luôn hàm đã taojt rong helper

3. Trả dữ liệu cho view

và xem thử data variable của chúng ta bây giờ như thế nào?

<%= render plain: @calendar.inspect %>

Thanks for reading!

Các bài viết không xem thì tiếc:

《Chia sẻ kiến thức này là người hào sảng》
---------------------------------------

Mình vừa đăng 1 video lên Youtube theo phong cách YOLO cách đây vài ngày trong lúc dịch COVID-19 vẫn kéo dài này.

Nếu có thời gian thì xem giúp mình có ổn không nhé? Bạn có thể nhận xét video trong Youtube cũng được nha!

LINK VIDEO: https://youtu.be/kQxUIpvplYc

Nếu bận thì lưu lại xem sau, mời bạn đọc bài khác

---------------------------------------

2 Comments

  1. Nếu include helper vào rồi mà helper với controller có 2 hàm giống nhau thì có vđ gì ko? Ví dụ khi gọi hàm @calendar = genarate_calendar mà controller cũng có hàm genarate_calendar? :-)
    • Hê nhô anh, nếu mà trong controller và helper mà có thì nó ưu tiên method trong controller anh ạ! Để tranh trường hợp trùng method thì mình phải gọi helper theo cách khác Ví dụ TenHelper.method thì lúc này bên trên anh sẽ không phải include vào nữa mà có thể dùng luôn method trong helper. Regard :)

Thảo luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
 
 
 
Facetime iPhone

Main Menu