Cách gọi helper trong ruby on rails

Cách gọi helper trong ruby on rails
5 (100%) 3 votes

Cách gọi helper trong ruby on rails
Cách gọi helper trong ruby on rails

Chúng ta cần thực hiện các bước sau:

Đầu tiên

1. Trong helper file tạo ra một hàm

2. Trong controller file include helper vào

trong đây chúng ta include file helper vào và gọi luôn hàm đã taojt rong helper

3. Trả dữ liệu cho view

và xem thử data variable của chúng ta bây giờ như thế nào?

Thanks for reading!

Các bài viết không xem thì tiếc:

Chia sẻ là sexy

Đô Trịnh

Một lập trình viên vui vẻ, hòa đồng, luôn sống tích cực và anh ấy quay tay khỏe và khéo trong môn bi lắc :) Xem thêm thông tin tại trang -> Giới thiệu

2
Bình luận qua khung của website

Thảo luận

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
Nhận thông báo:
Đức Thắng
Khách đến chơi nhà

Nếu include helper vào rồi mà helper với controller có 2 hàm giống nhau thì có vđ gì ko?
Ví dụ khi gọi hàm @calendar = genarate_calendar mà controller cũng có hàm genarate_calendar?
:-)