Mỗi ngày có bao nhiêu câu hỏi mới liên quan Android trên stackoverflow.com?

5/5 - (2 votes)

Theo thống kê đơn giản của dotrinh thì có khoảng 212 câu hỏi liên quan đến Android trên SO.
Cách tính khá đơn giản: lấy số trang nhân với số lượng hiển thị trên 1 trang.
Nếu bạn nào học lập trình web thì qua ví dụ này cũng học được chức năng phân trang của họ.

Các bài viết không xem thì tiếc:

Thảo luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Xem thêm
Rename trong xCode tất cả folder, bằng cách click vào…
 
 
 
 
Facetime iPhone

Main Menu