BẬT CHẾ ĐỘ DEVELOPER TRÊN THIẾT BỊ ANDROID

5/5 - (1 vote)

Bước 1: Hiển thị developer mode

Vào phần About Phone > Build number sau đó nhấp 7 lần trở lên.

Trên điện thoại Pixel: Nếu màn hình setting chính không có Developer option thì vào System > Developer option

Trên điện thoại Samsung: Tại màn hình setting chính và tìm Developer option

Bước 2: Bật debug mode

Muốn cho Android Studio nhận ra thiết bị thật thì cần phải bật USB debugging, đầu tiên bật Developer option

Sau đấy là bật USB debugging

Bạn thử xem lại trong Android Studio đã nhận ra thiết bị hay chưa?

Vẫn chưa hiện trên thiết bị Huawei

Làm các bước:

  1. Transfer files
  2. OFF USB debugging và bật lại ON

Vẫn chưa hiện để build?

Có thể kết nối qua wifi với Android 11+

tham khảo thêm tại đây: https://developer.android.com/studio/command-line/adb#wireless-adb-android-11

Các bài viết không xem thì tiếc:

Thảo luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Xem thêm
Nhân dịp hướng dẫn cho khách hàng của chúng tôi…
 
 
 
 
Facetime iPhone

Main Menu