20%

KHUYẾN MẠI

Giảm giá khi nâng cấp web năm 2020

Hiểu về cách tổ chức file, bộ nhớ trong Android | dotrinh.com

Cách làm của Google khá rối rắm nhưng kể ra thì cũng tiện.

-------------

Bạn ơi! Mình xin lỗi vì đã chen ngang bài viết này.

Mình vừa đăng 1 video lên Youtube theo phong cách YOLO cách đây vài tiếng trong lúc dịch COVID-19 vẫn kéo dài này.

Nếu có thời gian thì xem giúp mình có ổn không nhé? Bạn có thể nhận xét video trong Youtube cũng được nha!

LINK VIDEO: https://youtu.be/kQxUIpvplYc

Nếu bận thì lưu lại xem sau và mời bạn tiếp tục đọc bài, xin lỗi vì đã làm phiền bạn 😅😅

-------------

Khái quát bộ nhớ Android

Internal là gì?

Internal chỉ có 1 loại duy nhất là nó lưu vào trong tên miền của app, những app khác không đọc được. Nó sẽ bị xoá hết khi người dùng xoá app. Ví dụ: /data/user/0/jp.co.abc/files/test.txt

External là gì?

External có 2 loại chính và phụ (private & public external)

 • Bộ nhớ ngoài chính là lưu vào trong thư mục root của hệ thống, những app khác đọc được thoải mái. Nó sẽ không bị xoá khi người dùng xoá app. Ví dụ Gọi hàm Environment.getExternalStorageDirectory() sẽ ra path sau:: /storage/emulated/0 Nếu đặt file nhạc hay ảnh trong đường dẫn này thì các app duyệt thư mục nó nhìn thấy hết.
 • Bộ nhớ ngoài phụ là lưu vào trong tên miền của app, những app khác đọc được. Nó sẽ bị xoá khi người dùng xoá app. Gọi hàm getExternalFilesDir() sẽ ra path sau: /storage/emulated/0/Android/data/jp.co.abc/files Cái private external này chỉ khác cái internal ở chỗ là app khác đọc được dữ liệu còn về cấu trúc thư mục y hệt internal.
  public static String DIRECTORY_ALARMS = "Alarms";
  public static String DIRECTORY_AUDIOBOOKS = "Audiobooks";
  public static String DIRECTORY_DCIM = "DCIM";
  public static String DIRECTORY_DOCUMENTS = "Documents";
  public static String DIRECTORY_DOWNLOADS = "Download";
  public static String DIRECTORY_MOVIES = "Movies";
  public static String DIRECTORY_MUSIC = "Music";
  public static String DIRECTORY_NOTIFICATIONS = "Notifications";
  public static String DIRECTORY_PICTURES = "Pictures";
  public static String DIRECTORY_PODCASTS = "Podcasts";
  public static String DIRECTORY_RINGTONES = "Ringtones";
  public static String DIRECTORY_SCREENSHOTS = "Screenshots";

Bộ nhớ ngoài này họ Android đã tạo sẵn cho chúng ta các loại thư mục này, vì cậy chúng ta có thể dùng luôn mà không cần tạo mới.
Ví dụ:
public static String FOLDER_PRODUC = getDefaultContext().getExternalFilesDir(Environment.DIRECTORY_MUSIC).getAbsolutePath() + File.separator;

Tóm lại

Internal và External là 2 từ khoá ám chỉ trong và ngoài app chứ không phải trong và ngoài bộ nhớ của điện thoại (lấy hệ quy chiếu là App không phải điện thoại).

Thực hành và kiểm tra

Tạo sub thư mục trong bộ nhớ internal

Khi gọi thư mục files/ trong bộ nhớ trong của app dùng hàm: getFilesDir()
Ví dụ thêm thư mục con vào thư mục files: /data/data/jp.co.abc/files/subDir/
Bằng đoạn mã sau:

File subDir = new File(getDefaultContext().getFilesDir(), "subDir");
if(!subDir.exists() ){
  subDir.mkdir();
}

Lưu ý: Nếu ta tạo thư mục bằng getDir() thì Androidd SDK nó tự tạo prefix là app_

File mydir = getDefaultContext().getDir("test_folder", Context.MODE_PRIVATE);
if (!mydir.exists())
{
  boolean daTao = mydir.mkdirs();
}

Nhưng mình nghĩ dùng trong phạm vi thư mục files/ là đủ rồi. Do vậy từ giờ các cách tạo bên dưới mình sẽ làm việc trong thư mục files/

Tạo 1 file trong bộ nhớ internal cách 1

File subDir = new File(getDefaultContext().getFilesDir(), "subDir");
if (!subDir.exists()) {
  subDir.mkdir();
}
try {
  File fileTxt = new File(subDir, "test.json");
  FileWriter writer = new FileWriter(fileTxt);
  writer.append("test content");
  writer.flush();
  writer.close();
} catch (Exception e) {
  LogI(e.getMessage());
}

Đoạn code trên tạo file trong thư mục con subDir, nếu muốn tạo ngay thư mục files thì chỉ cần gọi getDefaultContext().getFilesDir() hoặc làm theo cách 2 bên dưới.

Tạo 1 file trong bộ nhớ internal cách 2 (ngay trong thư mục files)

String fileName = "tesst.txt";
String content = "log content";
FileOutputStream outputStream;
try {
 outputStream = getDefaultContext().openFileOutput(fileName, Context.MODE_PRIVATE);
 outputStream.write(content.getBytes());
 outputStream.close();
} catch (Exception e) {
  e.printStackTrace();
}

Hàm test nhanh:

public static void testPath() {
  LogI("bo nho trong app getFilesDir(): " + getDefaultContext().getFilesDir());
  LogI("bo nho ngoai app - private getExternalFilesDir: " + getDefaultContext().getExternalFilesDir(null).getAbsolutePath());
  LogI("bo nho ngoai app - public Environment.getExternalStorageDirectory(): " + Environment.getExternalStorageDirectory());
}

Tham khảo thêm: https://stackoverflow.com/questions/10123812/diff-between-getexternalfilesdir-and-getexternalstoragedirectory

Các bài viết không xem thì tiếc:

《Chia sẻ kiến thức này là người hào sảng》

Thảo luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
 
 
 
Facetime iPhone

Main Menu