Thêm được bao nhiêu subdomain godaddy?

5/5 - (1 vote)

Mình đã từng hỏi câu này trước đây và đã tìm hiểu được vậy nên mình muốn chia sẻ cho bạn nếu bạn cũng có thắc mắc giống mình 🙂

Thêm được bao nhiêu subdomain godaddy?

Subdomain là gì?

Subdomain là phần mở rộng domain của bạn. Bạn muốn trỏ về IP hoặc là về thư mục nào đó trên host của bạn.

ví dụ: demo.dotrinh.com, videos.dotrinh.com…

Thêm được bao nhiêu subdomain godaddy?

Vậy nhà cung cấp tên miền godaddy cho chúng ta thêm được bao nhiêu subdomain? bạn chỉ thêm được tối đa 100 cái subdomain và bạn cũng có thể thêm nhiều level subdomain như music.videos.dotrinh.com tuy nhiên mỗi subdomain tối đa 25 ký tự thôi nhé 🙂

Các bài viết không xem thì tiếc:

Thảo luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Xem thêm
Để mua bất kỳ một sản phẩm, dịch vụ nào…
 
 
 
 
Facetime iPhone

Main Menu