Đổi mật khẩu user hiện tại trong linux

Nếu có ai đó biết mật khẩu của bạn thì bạn có thể đổi nó sang một cái password mới mà không cần phải suy nghĩ gì, vậy hãy làm theo mình để đổi sang một pass mới nhoé :)

đầu tiên gõ câu lệnh sau:

passwd

sau đó linux nó sẽ thông báo yêu cầu chúng ta gõ mật khẩu hiện tại. Bạn gõ vào và nhấn ENTER sau đó nó kiểm tra sai thì sẽ thông báo đoạn text sau:

passwd: Authentication token manipulation error

Còn nếu đúng thì nó yêu cầu tiếp bạn nhập mật khẩu mới lần 1, sau khi nhập nó bảo nhập lại mật khẩu cho khớp.

Note: Trong linux bạn gõ mật khẩu nó sẽ không hiện ra (có thể màu đen trùng với màu nền thì sao :) ) nên bạn tưởng là mình chưa gõ chứ thực ra đang gõ rồi đấy :)

Nếu chuẩn như bác Lê Duẩn thì bạn đã thành công chúc mừng bạn :)

Đổi mật khẩu user hiện tại trong linux
Đổi mật khẩu user hiện tại trong linux

Các bài viết không xem thì tiếc:

Chia sẻ là sexy

dotrinh

Một lập trình viên dũng cảm, hòa đồng, luôn sống tích cực và anh ấy quay tay khỏe và khéo trong môn bi lắc :) Xem thêm thông tin tại trang -> Giới thiệu

Có “Đổi mật khẩu user hiện tại trong linux”

Thảo luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.