Droplet là gì?

5/5 - (2 votes)

Nếu bạn dùng dịch vụ VPS của DigitalOcean thì chắc chắn gặp từ này và mình xin giải thích Droplet là một giọt nước nhưng DigitalOcean lại gọi nó là một máy chủ ảo 🙂 vậy cứ 1 droplet là một vps!

droplet

Các bài viết không xem thì tiếc:

Thảo luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Xem thêm
Nếu có ai đó biết mật khẩu của bạn thì bạn có thể đổi…
 
 
 
 
Facetime iPhone

Main Menu