Công ty Nhật tuyển lập trình viên iOS và C/C++

5/5 - (1 vote)

Công ty mình cần tìm thêm đồng đội cho 2 mảng mobile và nhúng.

Yêu cầu:

  1. Vững về OOP
  2. Dùng tốt git hoặc svn
  3. Có kĩ năng giải quyết vấn đề (problem solving)
  4. Có tinh thần cầu tiến

Các điểm cộng:

  1. Có khả năng tự học/tự search/dùng chatGPT, Bard, Bing tốt
  2. Có dự án trên Github
  3. Có ý định định cư lâu dài tại Nhật

Xem thêm tại:

https://next.rikunabi.com/company/cmi1344243001/nx1_rq0025557152/

https://next.rikunabi.com/company/cmi1344243001/nx1_rq0025557136

Update

1/9/2023 Chúng tôi đã tuyển được lập trình viên Android/iOS

Các bài viết không xem thì tiếc:

Thảo luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Xem thêm
Ngày 27/7 là ngày Thương Binh Liệt Sỹ, ngày để…
 
 
 
 
Facetime iPhone

Main Menu