Tỷ lệ 16:9 nghĩa là gì? Áp dụng trong cuộc sống

5/5 - (1 vote)

Đây là tỷ lệ phổ biến trong cuộc sống. Cụ thể được ứng dụng sản xuất màn hình TV, sản xuất màn hình máy tính, sản xuất video tương ứng với các màn hình phổ biến đó. Hoặc kể cả các biển quảng cáo treo ngoài trời v.v..

Ý nghĩa của nó là: 16 đơn vị chiều rộng chia cho 9 đơn vị chiều dài ra số thập phân này: 1.7777777778
Hay nói cách khác rộng gấp 1,8 lần dài (làm tròn) hoặc dễ hiểu hơn là gần gấp đôi vì chỉ cần thêm 2 đơn vị chiều rộng nữa là gấp đôi 18/9 = 2
Cách viết khác: 1.7777777778/1.0

Từ đơn vị ở đây có thể hiểu là 1 đơn vị chung chung như phần trăm. Bạn có thể quy ra mm, cm, m, km,… hoặc pixel.
(giống hình tròn đơn vị khi học ở phổ thông)

Ví dụ:
Mình muốn tạo ra 1 bức ảnh có tỷ lệ 16:9 và chiều rộng mong muốn là 2000px vậy chiều dài mình sẽ phải tạo là bao nhiêu?

Đáp án: 
- 2000/(16/9) = 1125px
- Hoặc: 2000/1.7777777778 = 1125px

Mẹo: Cứ chỗ nào có 16/9 thay bằng 1.7777777778

Tương tự áp dụng cho tỷ lệ 3:4

Lưu ý:

Số thập phân mình dùng dấu chấm chứ không phải dấu phẩy. Trong lập trình hay quy định quốc tế thì họ không dùng dấu phẩy trong số thập phân mà dùng dấu chấm. Dấu phẩy họ dùng cho hiển thị phần nghìn
– ví dụ 1 triệu: 1000000 = 1,000,000
– không có kiểu: 1.000.000 (cách ghi phần nghìn theo kiểu VN?)
– không có kiểu: 1.000000 (đây là số 1)

Một vài kích thước ảnh + video phổ biến áp dụng tỷ lệ này trong cuộc sống:

RộngDài (cao)Chuẩn gọi
1024576
1280720HD
1366768
1600900HD+
19201080Full HD
25601440QHD
32001800QHD+
384021604K UHD
512028805K
768043208K UHD

Tham khảo:

https://www.google.com/search?q=16%3A9+ratio

https://en.wikipedia.org/wiki/16:9_aspect_ratio

*bài viết sẽ được cập nhật thêm

Các bài viết không xem thì tiếc:

Thảo luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Xem thêm
Công ty SI là viết tắt của thuật ngữ System…
 
 
 
 
Facetime iPhone

Main Menu