20%

KHUYẾN MẠI

Giảm giá khi nâng cấp web năm 2021

Sử dụng canvas vẽ mọi thứ trong Android

Những Khái niệm quan trọng khi custom view trong Android

  1. Khái niệm đối tượng canvas

    Khái quát nhanh

  2. Khái niệm đối tượng paint

  3. Hiểu canvas.save()

  4. Hiểu canvas.translate(x,y)

  5. Hiểu canvas.rotate()

  6. Hiểu canvas.restore()

Nếu dùng canvas chúng ta có thể vẽ bất cứ hình 2D nào.
Các khái niệm bắt buộc phải hiểu:

  • Canvas là đối tượng sẽ vẽ các đối tượng ta đã tạo vd: đối tượng hình vuông, đối tượng hình tròn…
  • Paint là 1 đối tượng cấu hình cách vẽ 1 đối tượng khác ví dụ như cấu hình màu (Color), độ nét (AntiAlias), độ dày của đường viền…
  • canvas.save() phương thức save dùng để lưu lại trạng thái của đối tượng canvas ở thời điểm hiện tại, ví dụ nó sẽ lưu lại: vị trí x, x mà ta đang đứng, lưu lại độ scale hiện tại của canvas..
  • canvas.translate(x,y): translate = move ý chỉ là di chuyển đến 1 toạ độ nào đó. Sau khi lưu chúng ta có thể di chuyển tung tăng khắp nơi mà ko sợ cần phải tính toán cộng trừ nhân chia. Sau khi translate thì mặc định vị trí canvas sẽ là (0,0) tại nơi đã dịch chuyển đến.
  • canvas.restore(): Sáu khi vẽ vời, co dãn chán chê ở khu vực khác thì mình cần phải trở về vị trí ban đầu, nếu ko mình sẽ bị mất kiểm soát vị trí trên canvas.
  • canvas.rotate(): Xoay canvas theo 360 độ, sau khi xoay thì hệ toạ độ x,y cũng thay đổi theo. Ví dụ xoay rotate(-90) thì hệ toạ độ 0,0 sẽ là từ dưới lên.
Minh hoạ canvas.rotate

Minh hoạ canvas.rotate

Tham khảo thêm: https://stackoverflow.com/questions/5789813/what-does-canvas-translate-do

Chúng tôi sẽ cập nhật khi có nhiều thời gian.

Các bài viết không xem thì tiếc:

《Chia sẻ kiến thức này là người hào sảng》
---------------------------------------

Mình vừa đăng 1 video lên Youtube theo phong cách YOLO cách đây vài ngày trong lúc dịch COVID-19 vẫn kéo dài này.

Nếu có thời gian thì xem giúp mình có ổn không nhé? Bạn có thể nhận xét video trong Youtube cũng được nha!

LINK VIDEO: https://youtu.be/kQxUIpvplYc

Nếu bận thì lưu lại xem sau, mời bạn đọc bài khác

---------------------------------------

Thảo luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Xem thêm
Đây là nơi sẽ hiển thị các đánh giá trong…
 
 
 
 
Facetime iPhone

Main Menu