Làm sao thiết kế nhiều màn hình trong Android

Để thiết kế nhiều màn hình thì dùng ConstraintLayout là tiện nhất (ConstraintLayout tương ứng với Auto Layout bên iOS) Dùng Guideline để làm mốc cho các thành phần khác, Guideline có kiểu ngang và dọc và được tính theo %, ngoài ra không thể không quên dùng các loại attr (thuộc tính) để làm mối liên […]

Read More