Tổng quan nhất về ứng dụng Android

5.0 02 Tổng quan về ứng dụng Android như sau: Được viết bằng Java, hiện tại google hỗ trợ thêm Kot lìn Bộ công cụ Android SDK sẽ biên dịch code và file nguồn (như ảnh, âm thanh…) thành file có đuôi là APK tiện cho việc cài đặt trên điện thoại. Mỗi ứng dụng Android có […]

Read More

Làm sao thiết kế nhiều màn hình trong Android

5.0 01 Để thiết kế nhiều màn hình thì dùng ConstraintLayout là tiện nhất (ConstraintLayout tương ứng với Auto Layout bên iOS) Dùng Guideline để làm mốc cho các thành phần khác, Guideline có kiểu ngang và dọc và được tính theo %, ngoài ra không thể không quên dùng các loại attr (thuộc tính) để làm […]

Read More