Khôi phục mật khẩu mysql linux

Với những người hay quên như mình thì việc quên password là chuyện bình thường, vậy trong quá trình sử dụng linux mà quên sừ mất cái passwd vào mysql thì sao? Đơn giản mình sẽ cùng các bạn reset lại passwd đó 1. Tắt mysql trong linux đi Bạn dùng hệ dieuf hành CentOS, Ubuntu,… thì chạy […]

Read More

Học ajax cơ bản

Nếu bạn xác định làm web thì bắt buộc bạn phải biết kỹ thuật Ajax, nó rất quan trọng cho dù bây giờ bạn chưa hiểu được tầm quan trọng của nó thì mình cũng khuyên bạn nên làm được nó. Trong bài viết này mình sẽ giúp bạn hiểu một cách tổng quan nhất về cơ […]

Read More