Người mẫu cho anh mượn anh nhé!

Đột phá

Dù đã muộn nhưng vì tâm trạng ngày mai sẽ mất không thật với cảm xúc hiện tại, mình muốn viết vài dòng gì đó để đi ngủ cho ngon giấc chứ không có gì đó cứ lảng vảng trong đầu khó chịu lắm

Read More

Chuẩn đầu ra ngành đào tạo Công nghệ Thông tin bậc học Đại học

Ban hành kèm theo Quyết định số 381/QĐ – ĐHM – ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội. Tên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin Tên tiếng Anh:   Information Technology Trình độ đào tạo 2.1.Bậc đào tạo: Đại Học 2.2.Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư Yêu cầu về kiến […]

Read More