Cách dùng もの trong tiếng nhật

5.0 14 Xin chào hôm nay chúng ta cùng tổng hợp tất cả các cách dùng もの trong tiếng nhật, các bạn cứ đọc từng ngữ pháp và xem thêm ví dụ chắc chắn sẽ hiểu. Mình không đảm bảo    Cách 1. Vる + のです – hoặc – Vる+ものじゃないです。 Vế 1, Vる + ものです Vế […]

Read More

Phân biệt ねますvà ねむります

5.0 01 Cả hai đều có nghĩa là ngủ nhưng với 寝ます thì nó gồm các hành động khác như lăn – lê – bò – soài, nghịch mấy tính bảng, điện thoại,… Còn 眠ります là động từ chỉ việc đã ngủ say Thêm vài động từ liên quan đến ngủ nữa: 寝坊します(ねぼうします):Ngủ quên 起床する:Thức […]

Read More