Phân biệt まで、までに、まえに

4.7 808 Cái này rất dễ bị nhầm nên mình tổng hợp lại đây mời các bạn cùng tham khảo. Phân biệt まで、までに、まえに 1. まで(đến) Trợ từ giống “to” trong tiếng anh. Chỉ đến một mốc thời gian, địa điểm… Ex: きょうはとしょかんで10じまで日本ごをべんきょうします。 ー> Hôm nay tôi sẽ học tiếng nhật ở thư viện đến 10 […]

Read More