Nguyễn Văn Tiến Thành

Quan hệ: Người anh giới thiệu vào TVI
Ấn tượng: Hài hước, thông minh, sâu sắc.

Thảo luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
 
 
 
Facetime iPhone

Main Menu