Nguyễn Văn Tiến Thành

Nguyễn Văn Tiến Thành
Mức độ hài lòng

Họ tên: Nguyễn Văn Tiến Thành

Quan hệ: Anh đỡ đầu khi vào TVI

Ấn tượng: Hài hước, thông minh, Super-man.

Blog cá nhân: http://yeuchimse.com