Skip to main content

Nguyễn Văn Tiến Thành

Nguyễn Văn Tiến Thành

Họ tên: Nguyễn Văn Tiến Thành

Quan hệ: Anh đỡ đầu khi vào TVI

Ấn tượng: Hài hước, thông minh, sâu sắc.

Blog cá nhân: http://yeuchimse.com