Tiếng nhật chuyên nghành IT

Trong quá trình làm việc và học tập tại nhật mình đã muốn tổng hợp tất cả những từ mà mình đã gặp thành một từ điển riêng, trước tiên là để phục vụ bản thân sau này lỡ có quên thì mở ra và xem lại và tiếp sau đó là chia sẻ nó […]

Read More