Cách dùng もの trong tiếng nhật

Xin chào hôm nay chúng ta cùng tổng hợp tất cả các cách dùng もの trong tiếng nhật, các bạn cứ đọc từng ngữ pháp và xem thêm ví dụ chắc chắn sẽ hiểu. Mình không đảm bảo    Cách 1. Vる + のです – hoặc – Vる+ものじゃないです。 Vế 1, Vる + ものです Vế 1, Vる + […]

Read More