Quy Định Chung

Quy Định Chung
Gửi 500 ★ cho bài viết

dotrinh.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại blog và hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền của bài viết.

Bạn không được phép sử dụng nội dung trên dotrinh.com vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên/khách hàng.

Sponsored by dotrinh

Download  Free Premium 1200 Japanese Phrase  App for Android

– Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.

– Vì blog có tính mở nên bạn sử dụng lại thì vui lòng thêm “Nguồn bài viết từ dotrinh.com” vào bài viết.

Việc tuân thủ các quy tắc trên đều dựa vào thiện chí của đôi bên, không có sự bảo hộ của bất kỳ cơ quan/tổ chức nào nên việc chấp hành các quy định trên là một cách tôn trọng dotrinh.com.

Mọi chi tiết liên hệ ở trang contact.

Xin chân thành cảm ơn!