20%

KHUYẾN MẠI

Giảm giá khi nâng cấp web năm 2021

Bản chất của câu bị động trong tiếng Anh

Những người dùng tiếng Anh họ hay dùng loại câu này để nhấn mạnh chủ thể của câu chuyện.

For example:
This house was built in 2021
Ngôi nhà này xây năm 2021

Nếu muốn dịch cặn kẽ theo văn viết:
Ngôi nhà này được xây năm 2021

Theo cambridge.org:
We use the passive when we want to change the focus of a clause, or if the doer of the verb is not important or not known or if we do not want to say who the doer is.


Trong cả tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Việt khi nói tích cực thì chúng ta hiểu là “được”, khi nói tiêu cực là “bị”

Nó hay dùng nên tại sao nó lại hay được cho vào các đề thì cũng là dễ hiểu.

dotrinh

Đọc thêm kiến thức bị động tại Cambridge: https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/passive-voice

Các bài viết không xem thì tiếc:

Thảo luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Xem thêm
Bản release trước chúng tôi đã release các tính năng…
 
 
 
 
Facetime iPhone

Main Menu