Thay đổi ngôn ngữ Netbeans

Thay đổi ngôn ngữ Netbeans
5 (100%) 1 vote

  • Mở file sau: ‪C:\Program Files\NetBeans 8.1\etc\netbeans.conf bằng editor bất kỳ.
  • Tìm biến netbeans_default_options
  • Thêm giá trị  –locale en vào cuối biến này (trước dấu nháy kép). Ở đây mình muốn hiển thị tiếng anh, nếu bạn muốn ngôn ngữ khác chỉ cần thay đổi en = mã ngôn ngữ mình để bên dưới.

Trông nó sẽ như sau:

  • Save file lại.
  • Nếu không save được, sửa permission cho file theo các bước sau: click chuột phải vào file  netbeans.conf -> chọn tab security -> chọn edit -> chọn từng user một và tick vào các check box Full Controll -> Lưu lại
  • Bây giờ thử lại xem sao.

Danh sách ngôn ngữ hỗ trợ

Sponsored by dotrinh

Download  Free Premium 1200 Japanese Phrase  App for Android

Các bài viết không xem thì tiếc:

Chia sẻ là sexy

Đô Trịnh

Một lập trình viên vui vẻ, hòa đồng, luôn sống tích cực và anh ấy quay tay khỏe và khéo trong môn bi lắc :)