Rails: undefined method `+’ for nil:NilClass

Rails: undefined method `+’ for nil:NilClass
Gửi 500 ★ cho bài viết

Nếu mà bạn gặp lỗi này thì không có gì phải lo lẳng cả, lỗi này do bạn chưa khai báo biến mà đã sử dụng vậy nên hãy rà soát lại xem đã quên chưa khai báo thằng nào :)

Rails: undefined method `+' for nil:NilClass
Rails: undefined method plus for nil:NilClass

Ví dụ: ở đây mình tính tổng từ 1 cho đến 10 bằng vòng lặp for, i + 1 sau đó lưu lại vào biến total rồi sau đó lấy biến total cộng với số tiếp theo cộng 1, rồi gán lại total cứ thế cho đến hết. Thì mình ko khai báo total nó sẽ hiển thị rất ngu:

 undefined method `+’ for nil:NilClass (NoMethodError)

Vậy ở đây bạn phải khai báo biến total giùm mình:

Nếu có sự xuất hiện của bác Lê Duẩn ở đây thì rất chuẩn (kết quả66).

Enjoy!

Các bài viết không xem thì tiếc:

Chia sẻ là sexy

Đô Trịnh

Một lập trình viên vui vẻ, hòa đồng, luôn sống tích cực và anh ấy quay tay khỏe và khéo trong môn bi lắc :)

Bình luận qua khung của website

1 Bình luận trong bài "Rails: undefined method `+’ for nil:NilClass"

avatar
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
Nhận thông báo:
tarib
Khách đến chơi nhà

Thanks author! I’ve resolved bug.