Học ajax cơ bản

Nếu bạn xác định làm web thì bắt buộc bạn phải biết kỹ thuật Ajax, nó rất quan trọng cho dù bây giờ bạn chưa hiểu được tầm quan trọng của nó thì mình cũng khuyên bạn nên làm được nó. Trong bài viết này mình sẽ giúp bạn hiểu một cách tổng quan nhất về cơ […]

Read More

Không vào được internet CentOS 7

Mặc định Centos/RedHat… chặn port 80 truy cập từ internet vào server của bạn. Vì vậy bạn cần phải mở Firewall port 80 cho truy cập vào web từ bên ngoài, bạn cần chạy lệnh sau: service iptables stop Và bây giờ bạn thử lấy ip của máy xem sao: ip addr nếu không có […]

Read More

Chuẩn đầu ra ngành đào tạo Công nghệ Thông tin bậc học Đại học

Ban hành kèm theo Quyết định số 381/QĐ – ĐHM – ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội. Tên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin Tên tiếng Anh:   Information Technology Trình độ đào tạo 2.1.Bậc đào tạo: Đại Học 2.2.Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư Yêu cầu về kiến […]

Read More