Làm sao thiết kế nhiều màn hình trong Android

Làm sao thiết kế nhiều màn hình trong Android
5 (100%) 1 vote

Khi thiết kế đa màn hình thì cần chú ý:

1. Chú ý đến kích thước màn hình

Cái này cần thiết kế các file layout.xml sao cho hợp lý với kích thước vật lý thật của màn hình điện thoại (tạo nhiều thư mục layout).
ví dụ:
res/layout/my_layout.xml // layout for normal screen size (“default”)
res/layout-large/my_layout.xml // layout for large screen size
res/layout-xlarge/my_layout.xml // layout for extra-large screen size
res/layout-xlarge-land/my_layout.xml // màn hình ngang dọc

2. Chú ý đến độ phân giải màn hình

Chỉ quan tâm đến thư mục drawable (cần tạo ra nhiều thư mục drawable). Cái này cần xử lý độ mịn của ảnh là chính.
Ví dụ:
res/drawable-mdpi/graphic.png // bitmap for medium-density
res/drawable-hdpi/graphic.png // bitmap for high-density
res/drawable-xhdpi/graphic.png // bitmap for extra-high-density
res/drawable-xxhdpi/graphic.png // bitmap for extra-extra-high-density

3. Chú ý đến chất lượng của icon launcher (ngoài home để người dùng nhìn và mở app).

Nếu muốn icon to hơn và mịn hơn ta làm lần lượt như sau: tạo ảnh chất lượng trên photoshop sau đó vào trang online convert nó bằng tool (xem thêm Tạo icon cho app trong android), sau đó copy vào dự án.
Ví dụ:
res/mipmap-mdpi/my_icon.png // launcher icon for medium-density
res/mipmap-hdpi/my_icon.png // launcher icon for high-density
res/mipmap-xhdpi/my_icon.png // launcher icon for extra-high-density
res/mipmap-xxhdpi/my_icon.png // launcher icon for extra-extra-high-density
res/mipmap-xxxhdpi/my_icon.png // launcher icon for extra-extra-extra-high-density

Sponsored by dotrinh

Download  Free Premium 1200 Japanese Phrase  App for Android

 

Các bài viết không xem thì tiếc:

Chia sẻ là sexy

Đô Trịnh

Một lập trình viên vui vẻ, hòa đồng, luôn sống tích cực và anh ấy quay tay khỏe và khéo trong môn bi lắc :)