Chuyến đi đầu tiên cho năm 2018 – Du lịch Hakone

Chuyến đi đầu tiên cho năm 2018 – Du lịch Hakone
Gửi 500 ★ cho bài viết

Sponsored by Google

Download  Free Premium 1200 Japanese Phrase  App for Android - Offer Ends 2018/01/15

Các bài viết không xem thì tiếc:

Chia sẻ là sexy

Đô Trịnh

Một lập trình viên vui vẻ, hòa đồng, luôn sống tích cực và anh ấy quay tay khỏe và khéo trong môn bi lắc :)