Thêm nhiều domain trong Apache – Web Server

Để thêm nhiều domain trong môi trường LAMP ở local hay live thì bạn cũng cần làm những thao tác như sau: Bước 1: Config VirtualHost trên Apache Đầu tiên sửa file sau vhost.conf bằng câu lệnh sudo vi /etc/httpd/conf.d/vhost.conf vi là vim editor, bạn có thể thay thế bằng nano hay bất kỳ editor nào mà […]

Read More

Khôi phục mật khẩu mysql linux

Với những người hay quên như mình thì việc quên password là chuyện bình thường, vậy trong quá trình sử dụng linux mà quên sừ mất cái passwd vào mysql thì sao? Đơn giản mình sẽ cùng các bạn reset lại passwd đó 1. Tắt mysql trong linux đi Bạn dùng hệ dieuf hành CentOS, Ubuntu,… thì chạy […]

Read More

Học ajax cơ bản

Nếu bạn xác định làm web thì bắt buộc bạn phải biết kỹ thuật Ajax, nó rất quan trọng cho dù bây giờ bạn chưa hiểu được tầm quan trọng của nó thì mình cũng khuyên bạn nên làm được nó. Trong bài viết này mình sẽ giúp bạn hiểu một cách tổng quan nhất về cơ […]

Read More

Không vào được internet CentOS 7

Mặc định Centos/RedHat… chặn port 80 truy cập từ internet vào server của bạn. Vì vậy bạn cần phải mở Firewall port 80 cho truy cập vào web từ bên ngoài, bạn cần chạy lệnh sau: service iptables stop Và bây giờ bạn thử lấy ip của máy xem sao: ip addr nếu không có […]

Read More