Cách gọi helper trong ruby on rails

Cách gọi helper trong ruby on rails
5 (100%) 3 votes

Cách gọi helper trong ruby on rails
Cách gọi helper trong ruby on rails

Chúng ta cần thực hiện các bước sau:

Sponsored by dotrinh

Download  Free Premium 1200 Japanese Phrase  App for Android

Đầu tiên

1. Trong helper file tạo ra một hàm

2. Trong controller file include helper vào

trong đây chúng ta include file helper vào và gọi luôn hàm đã taojt rong helper

3. Trả dữ liệu cho view

và xem thử data variable của chúng ta bây giờ như thế nào?

Thanks for reading!

Các bài viết không xem thì tiếc:

Chia sẻ là sexy

Đô Trịnh

Một lập trình viên vui vẻ, hòa đồng, luôn sống tích cực và anh ấy quay tay khỏe và khéo trong môn bi lắc :)

Bình luận qua khung của website

2 Bình luận trong bài "Cách gọi helper trong ruby on rails"

Nhận thông báo:
avatar
Sắp xếp theo::   Mới nhất | Cũ nhất | Thích nhiều nhất
Đức Thắng
Khách đến chơi nhà

Nếu include helper vào rồi mà helper với controller có 2 hàm giống nhau thì có vđ gì ko?
Ví dụ khi gọi hàm @calendar = genarate_calendar mà controller cũng có hàm genarate_calendar?
:-)

wpDiscuz